Animal Symbolism, and Oracle Messages Jennie Smallenbroek

 • Welcome to the fascinating world of the Oracle, where animal symbolism comes to life and messages of wisdom and guidance are revealed. In “Animals Symbolism and Oracle Messages”, artist and author Jennie Smallenbroek takes you on an enchanting journey full of mysticism and insight.

  Using her brush as a magic wand, Jennie has brought the animal companions of the universe to life. Her beautiful paintings capture the beauty and power of each animal and carry profound symbolism. Through her intuitive connection with the spiritual world, Jennie has unravelled the messages of the animal guides and translated them into this impressive oracle.

  In this book, discover the meaning and symbolism behind more than fifty animal guides, each with unique messages. From majestic eagles encouraging us to elevate our vision to the mysterious wolf inviting us to follow our instincts, these cards provide profound guidance on our life path.

  Be inspired by the profound wisdom hidden in these cards. They will guide you in times of doubt, comfort you in moments of sadness, and encourage you to embrace your true potential. The oracle's messages bring clarity, empowerment and a more in-depth understanding of yourself and the world around you.

  Paperback ISBN: 9789493359222

  E-book ISBN: 9789493359215

  Druk 1 januari 2024

  Aantal pagina’s: 236

 • Blom Publishing
 • 22 January 2024
 • 236 pages

De symboliek van dieren en boodschappen van het orakel Jennie Smallenbroek

 • E-book ISBN: 9789493359017

  Welkom in de fascinerende wereld van het orakel, waar de symboliek van dieren tot leven komt en boodschappen van wijsheid en begeleiding worden onthuld. In "De Symboliek van Dieren en Boodschappen van het Orakel" neemt de kunstenares en auteur Jennie Smallenbroek je mee op een betoverende reis vol mystiek en inzicht.

  Met haar penseel als toverstaf heeft Jennie de dierlijke metgezellen van het universum tot leven gewekt. Haar prachtige schilderijen vangen niet alleen de schoonheid en kracht van elk dier, maar dragen ook de diepgaande symboliek met zich mee. Door haar intuïtieve verbinding met de spirituele wereld heeft Jennie de boodschappen van de diergidsen ontrafeld en vertaald naar dit indrukwekkende orakel.

  Ontdek in dit boek de betekenis en symboliek achter meer dan vijftig diergidsen, elk met hun eigen unieke boodschappen. Van majestueuze adelaars die ons aanmoedigen onze visie te verheffen tot de mysterieuze wolf die ons uitnodigen onze instincten te volgen, deze kaarten bieden een diepgaande leidraad op ons levenspad.

  Laat je inspireren door de diepe wijsheid die in deze kaarten schuilt. Ze zullen je begeleiden in tijden van twijfel, troosten in momenten van verdriet en je aanmoedigen om jouw ware potentieel te omarmen. De boodschappen van het orakel brengen helderheid, bekrachtiging en een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen.

 • Blom Publishing
 • 174 pages

The Great Resist JC Blom

 • E-book ISBN: 9789493359130  

  John, a prosperous multimillionaire, is suddenly accused of the devastating drug trade that has claimed countless innocent lives.

  In an attempt to confront his inner demons, he drowns his sorrows in an ocean of alcohol and plunges into a downward spiral of self-destruction. But in the midst of this chaos, a mysterious woman from India unexpectedly enters his life, replacing his faithful housekeeper. What John does not know is that she is in possession of secrets that can change the course of events.

  Bolstered by new allies, including a clandestine network of whistleblowers, and determined lawyers, John embarks on a dangerous quest for justice. Together, they unravel an ingenious web of deceit and manipulation that brings them ever closer to the mastermind behind the sinister conspiracy that has destroyed John's world.

  But as the battle intensifies, John realises that the forces working against him are far more terrifying than he could ever have imagined. Nevertheless, he continues to fight, driven by an unshakeable determination, determined to confront the evil that threatens to destroy humanity.

  "The Great Resist" is a riveting rollercoaster ride full of suspense, unexpected twists and turns and an unmerciful race against time. This masterful thriller will grip you until the last page and make you wonder how far you would go to let justice prevail."

 • Blom Publishing
 • 309 pages

Het grote verzet JC Blom

 • Ebook ISBN: 9789493359116

  John, een welvarende multimiljonair, wordt plotseling beschuldigd van de verwoestende handel in dodelijke drugs die ontelbare onschuldige levens heeft geëist.

  In een poging om zijn innerlijke demonen het hoofd te bieden, verdrinkt hij zijn verdriet in een oceaan van alcohol en stort hij zich in een neerwaartse spiraal van zelfvernietiging. Maar te midden van deze chaos betreedt een mysterieuze vrouw uit India onverwachts zijn leven, als vervanger van zijn trouwe huishoudster. Wat John niet weet, is dat ze in het bezit is van geheimen die de loop van de gebeurtenissen kunnen veranderen.

  Gesterkt door nieuwe bondgenoten, waaronder een clandestien netwerk van klokkenluiders en vastberaden advocaten, begint John aan een gevaarlijke zoektocht naar gerechtigheid. Samen ontrafelen ze een ingenieus web van bedrog en manipulatie dat hen steeds dichter bij het meesterbrein achter de sinistere samenzwering brengt die Johns wereld heeft verwoest.

  Maar naarmate de strijd heftiger wordt, beseft John dat de krachten die hem tegenwerken veel angstaanjagender zijn dan hij ooit had kunnen vermoeden. Desondanks blijft hij vechten, aangedreven door een onwankelbare vastberadenheid, vastbesloten om het kwaad te confronteren dat de mensheid dreigt te vernietigen.

  "Het Grote Verzet" is een meeslepende achtbaanrit vol spanning, onverwachte wendingen en een onbarmhartige race tegen de klok. Deze meesterlijke thriller zal je tot de laatste pagina in zijn greep houden en je doen afvragen hoe ver je zou gaan om gerechtigheid te laten zegevieren."

 • Blom Publishing
 • 332 pages

Délicieuses Recettes aux haricots mungo epices et fines herbes Jenny Blom

 • Livre numérique (e-book): ISBN : 9789493359154

  Dans les anciens écrits ayurvédiques, vieux de 2500 ans, il est dit que pour guérir votre corps, la détoxification est la chose la plus importante à faire. En consommant les ingrédients indiqués dans les recettes mentionnées dans ce livre, vous commencerez à vous sentir plus énergique et plus heureux, et de nombreux maux disparaîtront de façon miraculeuse.

  « Toutes les recettes de ce livre sont délicieuses à souhait ! »

  Rester en bonne santé tout en faisant une cure de détoxification est une bonne chose, mais pour les personnes qui aiment manger, il est essentiel de veiller à ce que les aliments consommés soient savoureux et attrayants. Grâce à ces recettes, vous saurez comment et quand manger sainement et savoureusement tout en détoxifiant votre corps et votre esprit. Celles-ci sont basées sur des recettes ayurvédiques indiennes. Elles ont été légèrement modifiées pour les rendre encore plus délicieuses.

  « Améliorez votre digestion et votre immunité en utilisant les puissants anciens principes du Siddha-Veda pour changer votre vie à jamais…»

  Cette citation a été formulée au dr Naram au Népal par son maître Baba Ramdasji, âgé de 124 ans.

 • Blom Publishing
 • 104 pages

Heerlijke recepten met mungbonen en kruiden Jenny Blom

 • Ebook: ISBN- 9789493359161

  In oude 2500 oude Ayurveda-geschriften wordt verteld dat, om je lichaam te genezen, ontgiften het belangrijkste is om te doen. Als je de in dit boek genoemde ingrediënten en recepten eet, zul je je energieker en gelukkiger gaan voelen en zullen veel kwalen op wonderbaarlijke wijze verdwijnen. Geloof het niet zomaar, maar probeer het een paar weken uit en je zult verschil merken.

  Alle recepten in dit boek zijn watertandend lekker!

  Gezond blijven met detoxen is goed, maar voor mensen die van eten houden, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het voedsel dat je eet lekker en lekker is. Met deze recepten heb je de kennis hoe en wanneer je gezond en lekker kunt eten terwijl je je lichaam en geest ontgift. Gebaseerd op de Indiase Ayurvedische recepten en enigszins aangepast om ze nog beter van smaak te maken. Geniet ervan!

  “Creëer een sterke spijsvertering en verbeter je immuniteit, met behulp van de krachtige oude Siddha-Veda principes om je leven voorgoed te veranderen..."

  Zoals verteld aan Dr. Naram in Nepal door zijn meester Baba Ramdasji, op 124-jarige leeftijd.

 • Blom Publishing
 • 104 pages

Delicious Recipes With Mung Beans and Herbs Jenny Blom

 • Ebook: ISBN- 9789493359048

  In ancient 2500-year-old Ayurvedic scriptures, it is told that to heal your body; detoxing is the most important thing to do. When you eat the ingredients and recipes mentioned in this book, you will start feeling more energetic and happier, and many ailments will disappear miraculously.

  All the recipes in this book are mouthwatering and delicious!

  Staying healthy with detoxing is good, but ensuring your food is tasty and good-looking is essential for people who love eating. These recipes teach you how and when to eat healthy and tasty while detoxing your body and mind. Based on the Indian Ayurvedic recipes and adjusted slightly to make them even better in taste.

   

  “Create strong digestion and improve your immunity, using ancient Siddha-Veda principles to change your life forever….”

  As told to Dr. Naram in Nepal by his master Baba Ramdasji, at the age of 124.

   
 • Blom Publishing
 • 104 pages

The Dutch School - Drawing & Painting Lessons Jennie Smallenbroek

 • E-book  ISBN:
  9789493359093

  This book exists in three parts: Part 1: Personal development. Part 2: Drawing lessons. Part 3: Painting lessons.

  When you start painting, your personal development positively affects your entire life. You will experience people, animals, and things around you differently because your perception changes. With the practical exercises from this book, you will learn to draw and paint very well and experience the world more intensively.

  After reading this book, you will gain more knowledge of the different painting techniques and become more aware of the different psychological phases you go through.

 • Blom Publishing
 • 126 pages

De Hollandse School - Teken- & Schilderlessen Jennie Smallenbroek

 • E-book ISBN: 9789493359062

  Dit boek bestaat uit drie delen:

  Deel 1: Persoonlijke ontwikkeling. Deel 2: Tekenlessen. Deel 3: Schilderlessen.

  De persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt als je gaat schilderen heeft een positief effect op je hele leven. Je gaat mensen, dieren en dingen om je heen anders ervaren omdat je waarneming verandert. Met de praktische oefeningen in dit boek leer je niet alleen om op een hoger niveau te tekenen en schilderen, maar ga je de wereld intensiever beleven.

  Na het lezen van dit boek heb je meer kennis opgedaan van het klassieke portretschilderen op de manier van de oude meesters en tegelijkertijd word je je meer bewust van de verschillende fasen die je doorloopt bij het ontwikkelen van je teken- en schildervaardigheden.

 • Blom Publishing
 • 122 pages