Blom Publishing ontvangt het manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Je kunt jouw manuscript e-mailen naar manuscripten@blompublishing.com.

Voorwaarden:

  1. Regelafstand 1,5;
  2. Voorzie het manuscript van een heldere synopsis van maximaal 2 pagina’s waarin het boek kort samengevat wordt;
  3. Voorzie het manuscript van een begeleidende brief waaruit blijkt wie de auteur is en wat de opzet van het boek is.

Voorts is de gang van zaken als volgt: jouw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, nemen wij enkel contact met je op indien wij mogelijkheden zien voor een samenwerking of om meer informatie te vragen.